iTON Culture

"Człowieczeństwo  europejskie, ukształtowane przez kulturę i myśl europejską jest dialektyczne. Tak ukształtowała go europejska kultura począwszy od jej grecko-rzymskich i judeo-chrześcijańskich korzeni. Dialektyczność oznacza tu, że człowiek jest związkiem przeciwieństw. Jest jednocześnie istotą materialną i duchową, przyrodniczą i tworzącą kulturę, skończoną i pragnącą nieskończoności, wolną i odpowiedzialną, indywidualną i wspólnotową, aktywną i kontemplatywną, otwarta i zamkniętą, wychyloną ku przyszłości i zanurzoną w przeszłości. Dialektyczne związek jest stanem równowagi, w którym przeciwieństwa się dopełniają. Brak równowagi, czy nawet zerwanie związku, prowadzi zawsze do negatywnych doświadczeń i groźnych kryzysów." Prof. Tadeusz Gadacz
Pielęgnujemy tradycję europejskiej dialektyki między duchem a materią poprzez cykliczne dyskusje zespołu i przyjaciół iTON Society w ramach Cultural Soiree. Patrz link: "Cultural Soiree"