KIPP

Ponowoczesny globalny świat konfrontuje nas z RÓŻNICĄ, różnicą ras, kolorów, kultur, stylów życia, ale również różnicami ekonomicznymi, dla których właściwym określeniem są NIERÓWNOŚCI. Skuteczne odnalezienie się w ponowoczesnej rzeczywistości wymaga zmierzenia się z RÓŻNICĄ  i NIERÓWNOŚCIAMI.

W przypadku dzieci nierówności te oznaczają między innymi nierówny dostęp do edukacji, co powoduje, że RÓŻNICE
w miarę rozwoju się pogłębiają, co w dalszej kolejności prowadzi do konserwacji nierówności społecznych, a to rodzi frustrację i napięcia.
Szkoła jako podstawowa instytucja socjalizacji musi podjąć zadanie pracy z nierównościami, nadrabiając dodatkowo zaniedbania w kapitale kulturowym wyniesione ze środowisk rodzinnych dzieci gorzej sytuowanych. Tradycyjne podejście edukacyjne nie jest tu wystarczające. Wyrównanie nierówności wymaga dodatkowego wysiłku i zaangażowania.
Ten dodatkowy wysiłek i zaangażowanie został zawarty w amerykańskim programie edukacyjnym KiPP – Knowledge
is Power Program (www.kipp.org). Program ten jest realizowany od 1994 roku i obejmuje obecnie największą sieć szkół społecznych w USA.
Głównym celem program jest nadrobienie zaległości edukacyjnych wśród uczniów z gorzej sytuowanych rodzin. Cel ten jest osiągany przez stworzenie takiej kultury współpracy między rodzicami, uczniami I nauczycielami, która postawi uczenie się na pierwszym miejscu. Szkoły objęte programem pracują dłużej, zatrudniają lepszych nauczycieli i są skoncentrowane na mierzalnych efektach, co daje szansę nadrobienia zaniedbań środowiskowych.
iTON Kids postanowiło podjąć próbę uruchomienia program bazującego na KiPP w Polsce. Otworzyliśmy bezpośrednie relacje z centralnym ośrodkiem KIPP w Nowym Jorku, posiadamy także diagnozę sytuacji młodzieży m. in. dzięki uczestnictwu
w zespole pracującym nad raportem Młodzi 2011. Program iTON KIPP zrealizujemy z Partnerem, który dostrzeże, że WIEDZA to MOC, i który razem z nami zmierzy się w dojrzały sposób z RÓŻNICĄ i NIERÓWNOŚCIAMI.