Zespół

iTON Society to grupa osób z różnym doświadczeniem zawodowym połączonych pragnieniem tworzenia przedsięwzięć na miarę współczesnego świata, w których kluczowe kompetencje stanowią wyobraźnia i umiejętność łączenia wielu zróżnicowanych obszarów rzeczywistości.
Chcemy stworzyć podmiot wykorzystujący moc wspólnie pracującej grupy. Nasze projekty powstają w ogniu grupowej dyskusji, tak też podejmujemy wszystkie ważne decyzje. Nasze motto to: Zaufaj Grupie. W dzisiejszych przesiąkniętych indywidualizmem czasach tworzymy kulturę opartą na wspólnocie i więzi. Zespół iTON Society tworzą:

RADA DORADCZA

Nasze przedsięwzięcie jest próbą połącznia świata przedsiębiorczości i wartości kulturowych. Chcemy pielęgnować tradycyjną europejską dialektykę między duchem a materią. Stworzyliśmy więc Radę Doradczą, zapraszając do niej osoby ze świata nauk humanistycznych. Nasze zaproszenie zgodzili się przyjąć: