„Żyjemy w czasach, gdy obraz skrywa nieobecność głębokiej rzeczywistości”

„Żyjemy w czasach, gdy obraz skrywa nieobecność głębokiej rzeczywistości” Jestem finansistą kształconym na SGH ale także, o czym niewiele osób wie, skończyłem podyplomowe studia filozoficzne. Warto, polecam. Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji, więc pokusiłem się o tekst filozoficzny z lekkim kontekstem gospodarczym.Będzie o symulakrach, czyli wyemancypowanych symulacjach. Wiem, brzmi abstrakcyjnie, tym bardziej warto przeczytać, aby dowiedzieć się …

Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia” – aplikacja wartości uniwersalnych Konfucjusza do gospodarki Japonii.

Podróże kształcą. Wyjazd do Japonii skłonił mnie do spojrzenia świeżym okiem na powojenny sukces gospodarki japońskiej. Wielkość kraju jest zbliżona, choć nieco większa do Polski. Znacznie więcej obywateli – ponad 125 mln, jest więc ogromny rynek wewnętrzny, ale także trudniejsze położenie, wymuszające koncentrację ludności oraz racjonalne gospodarowanie zasobami, zwłaszcza żywności. Konfucjusz, bo o jego wpływie na fundamenty sukcesu gospodarki Japonii …

Etos pracy, a wartość współpracy

Praca towarzyszy ludziom od lat. Chociaż jej pojęcie i odbiór zmieniały się na przestrzeni epok, jedno jest pewne, praca uzdatnia człowieka do życia społecznego, kształtuje światopogląd i systematyzuje wartości. Praca jest świadomym wyborem każdego z nas, dlatego to jak będziemy ją wykonywać i jakie mamy do niej podejście jest sprawą indywidualną. Jednak w społeczeństwie funkcjonuje takie pojęcie jak ETOS PRACY, ale …

Co motywuje młodych pracowników?

Czytam raporty z badania motywów pracy młodych ludzi w nowych firmach. Startupy nie mają ani dużych budżetów, ani nie są w stanie dobrze zapłacić za pracę. Nie dają również wielkiego prestiżu, którego deficyt wzmagają u młodych „wielkie” kariery wymiataczy korporacyjnych. Zatem co motywuje nowe pokolenie w pracy?  Patrząc na FinTech widzimy, że trzeba stawiać na rozwój produktów, które zmieniają tradycyjne …

Kultura i rozkosz w oparach resentymentu

Ponownie filozoficznie – do czego skłoniła mnie przeczytana niedawno książka Michela Houellebecq’a „Uległość”. Mimo dość pesymistycznej wizji dzieło się świetnie sprzedaje, być może dlatego, że autor wybiega w przyszłość wróżąc triumf w wyborach we Francji Bractwa Muzułmańskiego i stara się odpowiedzieć dlaczego religia ta staje się coraz bardziej popularna. Klamrą kompozycyjną spinającą powieść w całość jest ULEGŁOŚĆ. Autor wiele miejsca …

Homo Oeconomicus

Jak to właściwie jest z pracą i bogaceniem się? Czy to poprawne i właściwe dla człowieka, aby koncentrować się na pracy? Czy bogacenie się jest zgodne z normami, wskazaniami religijnymi lub społecznymi? Mierzę się z zagadnieniem. Człowiek jeszcze w Raju usłyszał : „Rośnijcie i czyńcie sobie ziemię poddaną”. W tym pierwszym nakazie praca została określona jako jedno z podstawowych praw i …

Czas na FLOW!

Wydarzenia roku 2020 przyniosły nowe wyzwania i radykalnie przyspieszyły widoczne od jakiegoś czasu trendy rynku pracy. Z prowadzonych badań wynika, że trzy najważniejsze priorytety segmentu HR w Polsce to:  zmiany organizacyjne i kulturowe,  zaangażowanie pracowników,  rozwijanie umiejętności przywódczych. Pierwsze dwa priorytety są znane i niezmienne od lat. Trzeci natomiast – rozwijanie umiejętności przywódczych – w obliczu ostatnich wydarzeń stał się …

Twarz. Oblicze. Człowiek.

Kontynuując wątki filozoficzne w bliskości Świąt – okresie naturalnej duchowej refleksji – postanowiliśmy napisać wspólny artykuł z Mariuszem Ryszkowskim, absolwentem filozofii, z którym chodziliśmy razem do szkoły podstawowej. Pomimo wielu lat bez kontaktu, naszą znajomość otwieramy na nowo poniższym tekstem. Ja, pisząc o paradoksach twarzy, wiele zaczerpnąłem z wykładu abp Marka Jędraszewskiego, który naprowadził mnie ponownie na Gwiazdę Zbawienia – …

Akt kontemplacji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Na Triduum Paschalne: Kontemplacja jest aktem ujawniającym najwyższy status bytowy człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Filozofia chrześcijańska przypomina, że we współczesnym świecie większość osób wybiera życie czynne kosztem kontemplatywnego. Taka postawa nie pozwala na kontemplację, bowiem człowiek pochłonięty jest przez działalność zewnętrzną, nakierowaną głównie na gromadzenie dóbr materialnych. Codzienne życie człowieka w systemie neoliberalnym jest nakierowane na skuteczność działań, a nie na …

Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia. Rzecz o Przywództwie.

O modzie nie można powiedzieć, że jest – moda zawsze staje się. Nabiera większego impetu i przyspieszenia w miarę, jak rośnie zasięg jej oddziaływania i mnożą się namacalne dowody jej wpływów. Moda stała się jednym z głównych kół zamachowych „postępu”, który nie kojarzy się obecnie z ratunkiem, lecz z zagrożeniem. Postęp – jako kategoria rynkowa – to bat na nasze lenistwo i brak …

Homo Politicus. Miłość, a właściwie Władza w czasach zarazy.

Homo Politicus Pandemia i niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 na świecie, skłania niewątpliwie do głębszych refleksji na temat odpowiedzialności wzajemnej ludzi, jak też odpowiedzialności władzy. Człowiek jak widać jest kruchy. Gdy już uwierzy w swoją, niemalże nadprzyrodzoną, moc przychodzi coś co zmienia układ sił w naturze. Czasem nazywamy to Czarnym Łabędziem (patrz: Czarny Łabędź, autor: Nassim Nicholas Taleb), ale często jest …

O projekcie #LICZNIK i o instytucjonalizacji dobroczynności

Wszystko zawsze ma swój początek, jednak aby coś trwało potrzeba determinacji i motywacji. Będąc w podstawówce pływałem. Nie byłem zawodnikiem, jednak zapał był.  „Potem” pojawił się inny sport i już pływać się nie chciało. Zawsze jest jakieś „potem”, „ale”… Wymówek jest bez liku. Osiem lat temu, na pikniku szkolnym córki, rozmowa zeszła na szkółkę pływacką. Od słowa do słowa wyszło, …

Podróż w nieznane. Jak ćwiczyć z pożytkiem dla mózgu.

Dziś w innym tonie. Trochę nas już męczy koronawirus, więc tekst jest wiosenną jaskółką. Wyglądamy słońca, które wierzymy wkrótce zagości na dłużej.  Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości i odpowiedzialności, ale też znoszenie trudu i niewygód. Aktywność amatorska czy choć trochę profesjonalna to duch wyrzeczenia i wierność obowiązkom. Można rzec katalog cnót …

Humanum- kim jest człowiek?

Człowiek jest zdany na innych ludzi, kształtowany przez ludzką wspólnotę i dziejowy świat. Skazany jest na ograniczone doświadczenia i w tym sensie jest istotą skończoną. Swoją skończoność uświadamia sobie dopiero poprzez konfrontację z nieskończonością. Tę perspektywę łatwiej zgłębić próbując zdefiniować człowieka nowoczesnego na tle człowieka starożytnego. Nasi przodkowie to istoty modlitwy i kontemplacji, zanurzone w humanizmie teocentrycznym, podczas gdy człowiekiem …