Co motywuje młodych pracowników?

Czytam raporty z badania motywów pracy młodych ludzi w nowych firmach. Startupy nie mają ani judi slot online dużych budżetów, ani nie są w stanie dobrze zapłacić za pracę. Nie dają również wielkiego prestiżu, którego deficyt wzmagają u młodych „wielkie” kariery wymiataczy korporacyjnych.

Zatem co motywuje nowe pokolenie w pracy? 

Patrząc na FinTech widzimy, że trzeba stawiać na rozwój produktów, które zmieniają tradycyjne nastawienia w branży, ale jednocześnie rozwiązują praktyczne problemy klientów. Młodym ludziom zależy też na kompetencjach osób, z którymi pracują, więc aby zadbać o ich rozwój, sami musimy być interesujący jako mentorzy i przewodnicy kariery zawodowej

Rozpychanie się w biznesie wśród gigantów z ugruntowaną pozycją rynkową jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy brakuje funduszy, relacji i kompetencji. Trzeba znaleźć niszę lub innowacyjne podejście. Wiemy jednak – też z własnego doświadczenia – że development produktu na wczesnym etapie rozwoju to rzeka frustracji i nieudanych prób.

Nikt nie mówił, że będzie łatwo. W tym miejscu podzielę się z Wami własnym poglądem odnośnie głównych sił napędzających młodych ludzi do codziennej samodzielnej walki z rozwojem produktów, szukaniem klientów i współpracowników, czy tłumaczeniem klientom sensu innowacyjnej usługi.

Wiele osób, podkreśla, że silnie motywujący jest fakt, że dzięki oferowanym usługom może realnie zmieniać ludzkie życie na lepsze. Na przykład pomagając rodzinom i małym firmom obniżać koszty kredytów, świadczy realną pomoc mającą wymierny wpływ na zawartość portfela. 

Z własnego doświadczenia i obserwacji współpracowników, za których rozwój ponoszę odpowiedzialność, wybrałbym następujące czynniki decydujące o silnej motywacji do pracy:

  • Możliwość doskonalenia kompetencji,
  • Poczucie przynależności,
  • Poczucie sensu własnej pracy. 

Podpatrując wybitne zespoły sportowe można zauważyć, że skupiają się one na pracy i jej znaczeniu tak indywidualnym, jak i grupowym. Taka wioślarska ósemka ze sternikiem na przykład: jeden fałszywy ruch i praca całego zespołu spełza na niczym.

Element gratyfikacji finansowej nie jest na pierwszym miejscu, albowiem w profesjonalnym sporcie trudno mówić o pewnym źródle utrzymania. Liczą się pasja i zaangażowanie.

Generalnie wiele badań naukowych wskazuje, że zbytnia koncentracja w polityce kadrowej na wynagrodzeniach zniechęca prędzej czy później, a to co pomaga to większy nacisk na istotę pracy i jej sens oraz własny rozwój podczas jej wykonywania.

Doskonalenie kompetencji to także współpraca pokoleń, podpatrywanie, dociekliwość i powolna praca dzień po dniu oraz świętowanie małych sukcesów.

Ludzie rozwijając kompetencje mają mniejszy lęk przed przyszłością, nie są jej ofiarami, a ją kształtują. Wiedza i umiejętności są zaś powodem do dumy.

Źródłem przynależności we wspólnocie jest możliwość wyrażenia swoich poglądów przez człowieka. Łatwo sprawdzić, czy ludzie mają swobodę w wychodzeniu poza strefę komfortu wsłuchując się, czy chętnie ujawniają w pracy swoje prywatne zainteresowania.  Lepsza znajomość siebie nawzajem to lepsza atmosfera w pracy, a ona jest drogą do przynależności.

Zaangażowanie ze zrozumieniem sensu pracy to większa identyfikacja z firmą, a silna identyfikacja z firmą to oddanie tego co najlepsze klientom, czyli służba ludziom w kompetentny sposób.