Cultural Soiree

Zima 2014 Leniwe Maskotki, rekiny na smyczy

… świat kultury kapitalistycznej, zarówno w swoim wolnorynkowym, zachodnim wydaniu, jak i w państwowym, centralnie sterowanym industrializmie w realsocjalistycznej rzeczywistości, skonstruowany był ku chwale mężczyzn. A nawet więcej – to byt świat mężczyzn! Odpowiadał męskim pragnieniom, cechom i celom. W momencie, kiedy od protestanckiego kapitalizmu produkcji i kumulacji zasobów przechodzimy w kierunku postkapitalizmu masowej konsumpcji i rozrywki, kultura coraz mniej odpowiada potrzebom mężczyzn, a coraz bardziej idzie na rękę kobietom. Świat kultury postkapitalistycznej konsumpcji jest urządzony przede wszystkim dla spełniania kobiecych potrzeb…

Lato 2013 Pochwała Działania

…czynem wpisujemy się w świat ludzki, i to wpisanie jest niczym drugie narodziny, którymi potwierdzamy i bierzemy na siebie nagi fakt naszego pierwotnego fizycznego pojawienia się. Działać, w najogólniejszym sensie, znaczy przedsiębrać coś nowego, rozpoczynać, wprawiać w ruch. Ludzie są initium, nowymi przybyszami, którzy dają czemuś początek na mocy samych swoich narodzin, dlatego podejmują się czegoś nowego i skłonni są do działania. To, co nowe, zawsze wydarza się wbrew druzgoczącej przewadze praw statystycznych i ich prawdopodobieństwu, które dla codziennych praktycznych celów równoważne jest pewności; to, co nowe, pojawia się zatem zawsze w przebraniu cudu. Zdolność człowieka do działania oznacza, że można od niego oczekiwać tego, co nieoczekiwane, że jest on zdolny dokonać czegoś nieskończenie nieprawdopodobnego…

Zima 2013 Pochwała Mądrości

…Mądrość sytuuje się zatem zawsze pośrodku między głupcami i bogami. Możemy zatem mówić jedynie o dążeniu do mądrości a nie jej posiadaniu. Kto by stwierdził, że posiada mądrość musiałby być bogiem, a okazałoby się, że jest głupcem. Pierwszą cechą mądrości wynikającą z tego pośredniego położenia jest niepewność: „Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic” . Drugą cechą mądrości jest skromność…
Jesień 2012. “Pytanie o kobiecość”
…Zarówno w ramach tradycji  freudowsko-lacanowskiej jak i kleinowskiej nie doszło do teoretycznej „rehabilitacji” fenomenu kobiecości. Nowatorskie w obu tych psychoanalitycznych tradycjach było po pierwsze wykazanie, że  t o ż s a m o ś ć   p ł c i o w a  człowieka jest fundamentem jego tożsamości społeczno-kulturowej, a nie – jak do tej pory sądzono – czynnikiem całkowicie drugorzędnym. Po drugie zaś uznanie, że na ową tożsamość składają się określone  w y o b r a ż e n i a  odnoszące się do różnic w anatomii męskiego i kobiecego ciała…
Lato 2012. „Pojęcie autentyczności”
….Bycie sobą jest także warunkiem wolności i twórczości. Wolność może być tylko autentyczna. Według Henri Bergsona wolność jest przyczyną własnych aktów, spontanicznością własnych inicjatyw. Czujemy, że jesteśmy przyczyną tego,
co czynimy, czyli czujemy, że jesteśmy wolni. Wolność, choć nie może być dowiedziona, może być przeżywana i doświadczana intuicyjnie…..
Wiosna 2012. „Hermeneutyka racjonalności”
…Zadaniem interpretacji hermeneutycznej nie jest uprzedmiotawiająca rekonstrukcja pierwotnego znaczenia tekstu – jest to bowiem niewykonalne, lecz (…) “przyswojenie” tekstu czy nawiązanie z nim dialogu, tak by mógł on przekazywać prawdę, która będzie dla nas ważka, która poszerzy naszą samoświadomość – nasze rozumienie siebie i naszego świata…
Zima 2011. „Kryzys europejskiego człowieczeństwa”

….Człowieczeństwo  europejskie, ukształtowane przez kulturę i myśl europejską jest dialektyczne. Tak ukształtowała go europejska kultura począwszy od jej grecko-rzymskich i judeo-chrześcijańskich korzeni. Dialektyczność oznacza tu,
że człowiek jest związkiem przeciwieństw. Jest jednocześnie istotą materialną i duchową, przyrodniczą i tworzącą kulturę, skończoną i pragnącą nieskończoności, wolną i odpowiedzialną, indywidualną i wspólnotową, aktywną i kontemplatywną, otwartą i zamkniętą, wychyloną ku przyszłości i zanurzoną w przeszłości. Dialektyczne związek jest stanem równowagi,
w którym przeciwieństwa się dopełniają. Brak równowagi, czy nawet zerwanie związku, prowadzi zawsze do negatywnych doświadczeń i groźnych kryzysów…