Czas na FLOW!

Wydarzenia roku 2020 przyniosły nowe wyzwania i radykalnie przyspieszyły widoczne od jakiegoś czasu trendy rynku pracy. Z prowadzonych badań wynika, że trzy najważniejsze priorytety segmentu HR w Polsce to: 

  • zmiany organizacyjne i kulturowe, 
  • zaangażowanie pracowników, 
  • rozwijanie umiejętności przywódczych.

Pierwsze dwa priorytety są znane i niezmienne od lat. Trzeci natomiast – rozwijanie umiejętności przywódczych – w obliczu ostatnich wydarzeń stał się brakującym filarem rozwoju wielu firm. W czasach kryzysu silne przywództwo jest jednym z kluczowych elementów ochrony biznesu, który bezpośrednio przekłada się zarówno na budowanie zaangażowania pracowników, jak też na kulturę organizacyjną firmy.

Poniżej kilka składowych zdrowego przywództwa, które w mojej ocenie stanowią spójną całość, zapewniającą efektywne liderowanie i motywację pracowników.

1.Cel musi mieć sens.

Cztery zasadnicze pytania, które postawił znakomity filozof Immanuel Kant: 

  • Co mogę wiedzieć? 
  • Co powinienem czynić? 
  • Czego mogę się spodziewać? 
  • Kim jest człowiek? 

pozwalają nam lepiej zrozumieć jak powinno się myśleć o roli celu w życiu człowieka. Wiedza, etyka, moralność i potocznie rozumiany sens często są pomijane przy  definiowaniu celu, na rzecz biznesowego i parametrycznego określenia zadań do realizacji. Oczywiście wiemy, że cel musi być mierzalny, ale jest to jedynie warunek konieczny, aczkolwiek niewystarczający. Dopiero nadanie celom sensu pozwala zbudować zaangażowanie zespołu i utożsamić się z zamierzeniami.

2Potęga postępu

Wiele miejsca w badaniach źródeł motywacji poświęca się koncentracji na postępach prac zespołu, a dokładniej na docenianiu sukcesywnych postępów. Jest to jeden z najsilniejszych bodźców motywujących, albowiem właśnie świadomość realizacji kolejnych etapów buduje siłę człowieka i pozwala przeć do przodu zgodnie z zasadą:

3. Vita activa versus Vita contemplativa. 

Hannah Arendt – znakomita pisarka i filozofka – zestawia skutki działania w oparciu o refleksję, z działaniami na bazie aktywności. O ile aktywność bez refleksji zbliża nas czasem do realizacji celu, o tyle czysta refleksja bez aktywności może niestety pozostać pusta. Stawiając cele wyciągajmy przed nawias DZIAŁANIE!

4Potęga uśmiechu

Kwestionowane w wielu europejskich krajach podejście YES MEN to model na tak. Optymizm pomaga budować relacje i iść do przodu mimo przeciwności. Nie chodzi o naiwność, czy nieautentyczny wyuczony uśmiech, ale o eliminację sztucznych barier, które sami tworzymy, a których źródłami nie są obiektywne przesłanki zewnętrzne, tylko i wyłącznie nasze odczucia subiektywne

5Potęga dystansu

Stare powiedzenie mówi, że musisz się cofnąć, aby zobaczyć słonia. Słoń jak wiemy jest duży, więc objęcie go w całości wzrokiem wymaga odległości. Podejście to można z powodzeniem aplikować do poprawy jakości i efektywności naszej pracy. 

Wystarczy co pewien czas się w pracy zatrzymać i nabrać perspektywy, aby zobaczyć pełen obraz dotychczasowych dokonań, wprowadzić korekty  i ewentualnie zweryfikować kierunki i postawy.

6. Zarabianie pieniędzy versus połączenie zarabiania i samorealizacji.

Życie kiedyś to ciężka praca, teraz mądre życie to mądra praca. Definiując sens życia nie powinniśmy abstrahować od pracy, bo ona nadaje życiu sens, oczywiście nie jako jedyna składowa, podobnie jak pieniądze. Aby żyć trzeba jeść, co nie znaczy, że kto więcej je żyje z większym sensem. 

7. Strategia jest tak dobra, jak skuteczne jej wdrożenie. Pytanie więc kiedy najlepiej zrobić krok wstecz i spojrzeć z perspektywy na naszego słonia? 

Pandemia, poprzez różnorakie obostrzenia, skłania do refleksji i przewartościowań. To najlepszy moment aby spojrzeć na naszą firmę z dystansu, zrewidować sposób zarządzania i stawiane cele oraz adekwatność nakierowanych na ich realizację działań.

Jesteśmy świadkami tworzenia nowej kultury organizacyjnej opartej na nowych zasadach i wartościach. Pandemia wymusiła i przyspieszyła to, co było zauważalne już od wielu lat – digitalizację. Rewolucja w technologiach informatycznych przynosi nowe, szybsze i tańsze rozwiązania, które stwarzają nowe możliwości prowadzenia firm oraz nieograniczony dostęp do wiedzy. 

Właśnie wiedza staje się na naszych oczach kluczowym elementem nowego ładu korporacyjnego poprzez nowe możliwości w zakresie wymiany informacji. Dziś motywacja i zadowolenie pracownika są funkcją skomplikowanych wyzwań i wyśrubowanych kompetencji.

Ten stan zadowolenia określa się jako FLOW.

Konkretnie wyznaczony cel, czy określenia zadania w kontekście szerszego sensu jest właściwą drogą i podpowiedzią na obecne czasy. Dzięki temu pracujemy bardziej świadomie, ponieważ poznanie przyczyn i skutków celu jaki nam jest stawiany, może być dodatkowym katalizatorem wyzwalającym większe zaangażowanie i podejmowania zdecydowanych działań.

Pamiętajmy także o jednej ogólnej ponadczasowej zasadzie. Nigdy nie należy się poddawać. Wytrwałość bowiem zamyka klamrą naszą „motywacyjną układankę”. Bez kierunku i wysiłku nie zaczniemy dobrze żadnej pracy, ale bez wytrwałości żadnej nie skończymy.

Never give up!