Image

iTON Edu


Ponowoczesny globalny świat konfrontuje nas z RÓŻNICĄ.

Różnicą ras, kolorów, kultur, stylów życia, ale również różnicami ekonomicznymi, dla których właściwym określeniem są NIERÓWNOŚCI. Skuteczne odnalezienie się w ponowoczesnej rzeczywistości wymaga zmierzenia się z RÓŻNICĄ i NIERÓWNOŚCIAMI.

W przypadku dzieci i młodzieży nierówności te oznaczają między innymi nierówny dostęp do edukacji, co powoduje, że RÓŻNICE w miarę rozwoju się pogłębiają, co w dalszej kolejności prowadzi do konserwacji nierówności społecznych, a to rodzi frustrację i napięcia.

Głównym celem programu iTON edu jest wsparcie rozwoju młodych osób w dwóch ważnych aspektach: kształtowaniu wyobraźni i matematyce finansowej, tak, aby dawać podwaliny do nadrabiania występujących nierówności.

WYOBRAŹNIA

Współczesny amerykański socjolog Appadurai pisze: „Wyobraźnia jest obecnie centralnym punktem wszystkich form podmiotowego działania, jest faktem społecznym i kluczowym składnikiem nowego globalnego ładu.” Nieustający globalny przepływ elementów kulturowych i ekonomicznych tworzy nowe, nie istniejące do tej pory jakości, których zrozumienie wymaga uruchomienia wyobraźni. Można powiedzieć, że globalny świat konstruuje sytuacje, które do tej pory były nie-wyobrażalne, i bez użycia wyobraźni nie potrafimy się w nich odnaleźć. Dziecięca wyobraźnia kształtuje się przez zabawę, i na tym właśnie elemencie chcemy budować wizerunek naszej marki.

MATEMATYKA FINANSOWA

„Według badań ponad 90 % Polaków uważa, że wcześnie rozpoczęta edukacja finansowa pomaga w codziennym życiu. Ponad jedna trzecia respondentów jest natomiast przekonana, że edukacja finansowa powinna rozpocząć się już w szkole podstawowej. Dlatego warto wprowadzać elementy edukacyjne już od najmłodszych lat i uczyć dziecko codziennych nawyków”.

Projekt iTON Edu dedykowany jest do szkół podstawowych. Zespół iTON pozyskał do realizacji warsztatów plastycznych kreujących wyobraźnię wykwalifikowane artystki ASP, zaś do warsztatów z wstępu do matematyki finansowej zaprosił wykwalifikowane osoby z doświadczeniem w instytucjach bankowych.

iTON edu jest projektem finansowanym z datków w ramach zbiórki (crowdfunding), której regulamin i zasady załączamy poniżej. Zachęcamy do dokonywania nawet niewielkich wpłat, które posłużą wyrównywaniu szans młodych ludzi w dostępie do wiedzy.

Link: szczegóły wkrótce