Michał Kalecki – Kapitalizm: Dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie

55.00

ISBN 978-83-935767-0-8

Kategorie: ,

Książka Kapitalizm: dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie zawiera starannie wybrane pod redakcją Kazimierza Łaskiego i  Jerzego Osiatyńskiego teksty Michała Kaleckiego. Od czasu publikacji Dzieł Michała Kaleckiego przez Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne w latach 1980–1988 jego prace pojawiały się w Polsce sporadycznie i dzisiaj – podobnie jak same Dzieła – są na rynku niedostępne. Tom ten ma za zadanie udostępnienie polskiemu czytelnikowi podstawowych studiów Kaleckiego nad dynamiką gospodarki kapitalistycznej – w tym zawartych w Teorii dynamiki gospodarczej kwestii podziału dochodu narodowego, tworzenia cen, teorii cyklu i długofalowego wzrostu – oraz zagadnień teorii i polityki pełnego zatrudnienia. W książce zamieszczone zostały także drukowane po raz pierwszy i zachowane w papierach Michała Kaleckiego i Jerzego Osiatyńskiego, fraszki, aforyzmy i sentencje Kaleckiego.