Regulamin sklepu internetowego

§ 1

„iTON Sklep” jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest iTON Society sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 14b/20, 02-532 Warszawa, NIP 701 034 2881. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie „iTON Sklep”.

§ 2

„iTON Sklep ” jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki oraz eBooki.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem „iTON Sklep” wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, włożenie jej do koszyka i kliknięcie znaku „zamawiam”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu wysyłki zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową. Odbiór osobisty jest możliwy w przypadku odrębnego ustalenia drogą mailową (na adres: itonbooks@itonsociety.com).
 3. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy dostawy następuje po skompletowaniu zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 5. Dostarczenie Publikacji elektronicznych (np. e-książek oraz e-prasy) odbywa się na zasadzie odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia do pobrania bezpośrednio z Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet, plików zawierających zamówione Publikacje elektroniczne. Pobieranie następuje drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera lub innego urządzenia cyfrowego, z którego pobieranie następuje. Użytkownik ma możliwość pobrania płatnych Publikacji elektronicznych wyłącznie po dokonaniu płatności. Link do publikacji elektronicznej jest ważny przez 24 godziny i upoważnia do jednokrotnego pobrania pliku.
 6. Płatności za towary dokonywane są za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności SA operatora serwisu transferuj.pl

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w ustępie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać na własny rachunek dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, a iTON Sklep zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest Publikacja elektroniczna, Użytkownik dokonuje zwrotu przedmiotu umowy poprzez usunięcie wszelkich kopii zwracanej Publikacji elektronicznej, zarówno w występujących w postaci plików, jak i mających inną formę, będących w posiadaniu Użytkownika lub udostępnionych podmiotom trzecim. W takiej sytuacji Użytkownik wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy składa oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 6

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: itonbooks@itonsociety.com lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres ITON Society sp. z o.o., ul. Wilcza 14B/20, 00-532 Warszawa.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.
 3. Reklamacja uważana jest za poprawną, jeżeli reklamowany towar jest kompletny.