Toys

Projektując zabawki iTON kids chcieliśmy dać dzieciom i rodzicom możliwość wspólnej zabawy z dużą porcją wyobraźni.

Nasze zabawki mają pomagać dzieciom budować kompetencje, które pomogą im radzić sobie w ponowoczesnym, globalnym świecie, gdzie znikają tradycyjne granice, definicje i podziały. Świat musi być konstruowany
co chwilę na nowo, a do tego potrzeba plastycznego umysłu i dobrego kontaktu z własnymi przeżyciami. Nasze zabawki w tym pomagają.

Chcieliśmy też pomóc dzieciom i rodzicom oswajać się z globalnością
w dosłownym wymiarze kontaktu z innymi kulturami. Dlatego nasze zabawki pochodzą z różnych stron świata, bądź opisują inne kultury.