“W RAMIE” – projekt crowdfundingowy. Dlaczego warto wspierać?

“Crowdfunding” to nowoczesna metoda budowy zaangażowania, a jednocześnie pozyskiwania zaplecza finansowego niezbędnego do realizacji różnorakich projektów. Jak wiemy w gospodarce jest stała “przepychanka” pomiędzy posiadaczami kapitału/akcji/udziałów itp. a osobami, które mogą zaoferować jedynie pracę/kreatywność, czy innowację. Platformy crowdfundingowe są nowatorską drogą do pozyskania przez kreatywnych środków na realizację innowacyjnych projektów. Darczyńcy poza poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, otrzymują nagrody za datki, albo stają się w niewielkiej części “udziałowcami” projektów.

Jesteśmy entuzjastami tych form wsparcia, albowiem pozwalają one wręcz każdemu pozyskać upragnione środki na start projektu, a przy okazji to szansa na rozpropagowanie własnego pomysłu. W ramach iTON Society – przedsięwzięcia dedykowanego realizacji niekomercyjnych projektów intelektualnych i artystycznych (www.itonsociety.com) – Maria Biardzka i Matylda Dębska przygotowały projekt książeczek o sztuce dla dzieci o tytule “W RAMIE”.

Projektem “W RAMIE” jest dowodem, że krocząc drogą zabawy, można odbyć niezwykłą podróż po świecie sztuki. Naszym celem jest oswojenie najmłodszych, zarówno z arcydziełami jak i mniej znanymi kreacjami. Ucząc dzieci patrzenia na sztukę poprzez rozwijanie ich kreatywności i spostrzegawczości, wierzymy, że jak czasy na to pozwolą, galerie i muzea będą swobodnie odwiedzane przez nowe pokolenie pasjonatów.

Bohaterem „W ramie” będzie przyjazny i barwny Pana Rama. Każda książeczka w serii dotyczy określonej tematyki, np. woda, zwierzęta, zawody. Pierwsza z publikacji, którą przygotowaliśmy, nosi tytuł “Nad wodą”. Prezentujemy w niej 15 reprodukcji, które w różnorodny sposób przedstawiają wodę, oraz 15 ćwiczeń przygotowanych do każdej z nich. Wśród reprodukcji pokazanych w książce są dzieła takich artystów jak Van Gogh, Brueghel, Monet czy Vernet. Pan Rama będzie towarzyszył naszym czytelnikom i odkrywcom na szlakach historii sztuki.